Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Střechy

Zpět

Výstavba a rekonstrukce střešních plášťů je od počátku mého podnikání a tedy od roku 2004, hlavním nosným programem a firma má za sebou mnoho realizací. Provádíme výstavbu všech druhů střech, jak šikmých, tak plochých, pracujeme se všemi materiály na našem trhu. Samozřejmě je potřeba zdůraznit že ne každý materiál který náš trh nabízí obstojí v našich podmínkách a je vhodný pro daný objekt. Vždy dokážeme našemu zákazníkovi doporučit a spolu s ním vybrat nejvhodnější materiál s ohledem na danou lokalitu, charakter a účel budovy. Zabýváme se nejenom výstavbou nových střech, ale značná část naší práce spočívá v rekonstrukcích stávajících střech domů. Máme za sebou i složité střechy kosteleů a jiných památek. Realizace dodáváme kompletně na klíč. Pro našeho zákazníka, to znamená že nemusí hledat žádné jiné řemeslníky potřebné k provedení díla a jedná vždy jen s jedním dodavatelem. Což je z pohledu zákazníka ideální nejenom z hlediska velké úspory času, jednodušší komunikace a hladšího průběhu celé stavby, ale také s ohledem na záruku za dílo. Střechu umíme osadit střešními okny včetně všech potřebných interiérových prací. Provádíme nadkrokevní systém tepelné izolace anebo tradiční interiérovou tepelnou izolaci. Rovněž zrealizujeme rekonstrukci komínových těles, ať už jen v nadstřešní části anebo pokud je potřeba kompletní výstavbu nového komínového tělesa.

Všechny stavební práce začínají rozpočtem. Standardní položkový rozpočet vyhotovíme bezplatně po zaměření střechy a konzultaci se zákazníkem. Schůzka je ideální přímo na místě budoucí stavby a mimo jiné se na ni ujasní volba jednotlivých materiálů. Pokud je možné použít více variant krytiny a zákazník k úplnému rozhodnutí potřebuje znát i cenu jednotlivých variant, není problém vytvořit více alternativních rozpočtů k jedné akci.

V případě rekonstrukce střešního pláště zařídíme kompletní demolici staré střechy, včetně odvozu a uskladnění odpadu na skládce. Pokud to poškození nebo nevhodnost stávajícího krovu vyžaduje dodáme kompletně nový krov. Pokud je stávající krov v dobrém stavu nebo jen lokálně poškozený, budou tyto části opraveny, vyměněny nebo zpevněny. Celý krov bude ošetřen fungicidním prostředkem proti plísním a dřevokaznému hmyzu. Dále dodáme kompletní klempířské a pokrývačské práce potřebné k zhotovení díla, popřípadě jiné řemeslné práce dle potřeb zákazníka. Samozřejmostí je průběžný a konečný úklid staveniště.

Pokud jde o stavbu střechy na novostavbě, je ideální se sejít v dostatečném předstihu nad projektem a se zákazníkem, projektantem nebo stavebním dozorem ho celý projít a vše si ujasnit a vysvětlit. V dobrém projektu je již vše navrženo správně a není potřeba nic zásadního měnit. Ze zkušeností, ale víme že se jednak stavby od projektů liší a také se setkáváme s ne úplně vhodně navrženou krytinou od projektanta. Pokud se po společné schůzce vše vyjasní a dojde k dohodě a konsenzu názorů, již nic nestojí v cestě střechu provést. Doladí se termíny nástupu s ohledem na ostatní řemesla, respektive s celou stavbou. Začíná se s krovem, který de facto končí v případě šikmých střech položením difuzní folie. Od této doby v podstatě již střecha plní funkci a do objektu nezatéká, neprší. Pokračuje se s pokládkou klempířských a pokrývačských prvků. Po zhotovení celého střešního pláště se většinou ještě na stavbu vracíme a po fasádě provedeme podbití přesahu střechy, případně dodáváme fasádní klempířské prvky.